กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยโรคไอพีดี (IPD) ในเด็กป้องกันได้ พ่อแม่ไม่ควรนิ่งนอนใจพาลูกฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี

โรคไอพีดี คืออะไร?
นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคไอพีดีเป็นโรคติดเชื้อชนิดรุนแรงในเด็ก สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า นิวโมคอคคัส ที่อาศัยอยู่ในโพรงจมูกและคอ ซึ่งสามารถติดต่อซึ่งกันและกันโดยผ่านการไอ จามหรือสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง เหมือนกับการแพร่เชื้อไข้หวัดธรรมดา แต่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัด ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบรุนแรง โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุ 2 ปี ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้

อาการของโรคไอพีดี
อาการของโรคไอพีดีขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรค ซึ่งขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ติดเชื้อเช่นกัน ได้แก่

หากมีการติดเชื้อในระบบประสาท เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เด็กจะมีอาการดังนี้

มีไข้สูง

ปวดศีรษะอย่างรุนแรง

คลื่นไส้อาเจียน

คอแข็ง

ในเด็กทารกจะร้องงอแง

ซึม

ไม่กินนม

อาจชักได้

ถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีอาจพิการ หูหนวก ปัญญาอ่อน เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด หรือเสียชีวิตได้

หากติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน เช่น หูน้ำหนวก เด็กจะมีอาการดังนี้

มีไข้สูง

บ่นปวดหู

งอแง

ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงหรือสมอง หูน้ำหนวกเรื้อรัง แก้วหูทะลุ และการได้ยินบกพร่อง

อาจมีผลต่อพัฒนาการด้านภาษาของเด็กด้วย

หากติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนกลาง อาจมีอาการดังนี้

มีไข้

ไอ

หายใจเร็ว หอบ

ปอดอักเสบ

อาจรุนแรงถึงขั้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และเสียชีวิตหากได้รับการรักษาล่าช้า

การรักษาโรคไอพีดี
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาโรคไอพีดี ถ้าเป็นการติดเชื้อไม่รุนแรง เช่น คออักเสบ หูน้ำหนวก หรือไซนัสอักเสบสามารถรักษาโดยการรับประทานยา แต่ถ้าติดเชื้อแบบลุกลามต้องให้ยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือด

วิธีป้องกันโรคไอพีดี
โรคไอพีดีสามารถป้องกันเบื้องต้นได้โดย

สอนให้เด็กล้างมือ ปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจาม

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่เป็นหวัดหรือป่วย

ควรให้ลูกกินนมแม่ เพื่อให้มีภูมิต้านทานจากแม่ไปสู่ลูกทางอ้อม

ฉีดวัคซีนซึ่งเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด